• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

 

آهک برنده جام فوتسال اسپندار

آهک با برد خود در دیدار فینال در برابر فراز فیروزکوه با 6 گل توانست قهرمان جام اسپندار شود.