• شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان نیزار قم

 

آهک برنده جام فوتسال اسپندار

آهک با برد خود در دیدار فینال در برابر فراز فیروزکوه با 6 گل توانست قهرمان جام اسپندار شود.