• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

 

تغییر نام شرکت سیمان اکباتان

با تصمیم هیات مدیره ، نام شرکت سیمان اکباتان به شرکت سیمان سفید اسپندار تغییر پیدا خواهد کرد. این تصمیم در راستای برنامه های برندینگ اسپندار اتخاذ گردیده است.