• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

 

سومین سمینار سالیانه اسپندار (تنکابن-ایران 1392)

سومین سیمنار سالیانه اسپندار اینبار در هتل چالدره تنکابن برگزار گردید.