• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

 

شبکه اجتماعی اسپندار

در راستای ارتقا سطح ارتباطات تمامی پرسنل اسپندار، اقدام به ایجاد شبکه اجتماعی برای شرکت خود نموده ایم. برای عضویت در این شبکه می توانید با ایمیل شرکتی خود در سایت www.yammer.com ثبت نام کرده و بدین طریق با همکاران خود در هر یک از شرکت های اسپندار مرتبط شوید.