• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

 

پیشرفت 82 درصدی پروژه آهک آذرشهر

طرح توسعه آهک آذرشهر با 82درصد پیشرفت در حال ادامه است.