• شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان نیزار قم

 

پیشرفت 82 درصدی پروژه آهک آذرشهر

طرح توسعه آهک آذرشهر با 82درصد پیشرفت در حال ادامه است.