• شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان نیزار قم

 

-افزایش ظرفیت سیمان سفید اکباتان به 500 تن در روز

کارخانه سیمان اکباتان درنظر دارد تا در یک طرح توسعه ظرفیت اسمی خود را از 350 به 500 تن در روز افزایش دهد.