• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

سهامدارانسهامداران شرکت سیمان نیزار قم :

 

ردیف سهامداران درصد
۱ شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار ۶۱
۲   شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ۲۰
۳ شرکت سيمان کوير کاشان ۱۶
۴ سایرین ۴

 

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل :

 

ردیف نام عضو سمت
۱ آقاي پيرفرانسوا هسلر رئيس
۲ آقای مرتضی دستجانی فراهانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان نائب رئیس
۳  آقای نیکولاس ماتیس  عضو
۴ آقاي عادل روحی مدير عامل