• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

تاريخچه شرکتشرکت سيمان نيزار قم ( سهامي خاص ) ابتدا درتاريخ ۱۳۸۲/۳/۳ و با نام شرکت صنايع سيمان نيزار( سهامي خاص)تحت شماره ۳۸۴۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي قم براي مدت نامحدود به ثبت رسيده است.
در تاريخ ۱۳۸۳/۶/۳برابر موافقت اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري نام شرکت به شرکت سيمان نيزار قم (سهامي خاص ) تغيير يافته است . همچنين به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ۱۳۸۸/۸/۲۵، سال مالي شرکت از ۲۹ اسفند ماه به ۳۰ آذر ماه تغيير يافته است .
در حال حاضر شرکت سيمان نيزار قم جزء واحد هاي تجاري فرعي شرکت سرمايه گذاري سيمان اسپندار (سهامي خاص) است. مرکز اصلي شرکت در تهران - خيابان شهيد لواسانی غربی – بین خیابان آریا و آقائی - پلاک ۱۱۲ - طبقه سوم و کارخانه آن در استان قم - کيلومتر۴۵ جاده قديم قم - اصفهان واقع است .
کارخانه سیمان نیزار قم با پروانه بهره برداری یک میلیون تن سیمان خاکستری در مهر ماه ۱۳۹۰ به بهره برداری رسیده است .

موضوع فعاليت شرکت :

موضوع فعاليت شركت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زير است:
* احداث ، خريد،نصب وراه اندازي و بهره برداري کارخانجات سيمان .
* اکتشاف،استخراج و بهره برداري و اخذ پروانه هاي مربوطه براي کليه معادن مورد نياز.
* توليدانواع مصالح ساختماني وايجادکارگاههاي توليدي مربوطه .
* خريد،تحصيل وواگذاري هر نوع امتياز و پروانه براي توليد .
* بازاريابي،حمل ونقل،توزيع وفروش وصادرنمودن انواع محصولات توليدي شرکت .
* مشارکت در ساير شرکتها از طريق تأسيس يا تعهد سهام شرکتهاي جديد يا خريد سهام شرکتها .
* انجام کليه عمليات و معاملات مالي و تجاري که بطور مستقيم يا غير مستقيم به هر يک از موضوعات فوق مرتبط باشد.