• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

جوایز و افتخارات 

کسب عنوان برتر توسط شرکت سیمان نیزار قم در نهمین دوره مسابقات بتن

نمایندگان شرکت سیمان نیزار قم در نهمین دوره مسابقات بتن گرامیداشت استاد احمد حامی توانستند در سه بخش در میان عناوین برتر قرار گیرند

لینک تصاویر و تقدیر نامه ها

 

واحد نمونه معدنی استان

انتخاب شرکت به عنوان واحد نمونه معدنی استان قم در سال89 از طرف سازمان صنایع و معادن استان قم.


پروانه کاربرد علامت استاندارد

ارئه مجوز از طرف سازمان ملی استاندارد ایران جهت بکارگیری علامت استاندارد برای محصولات در سال 91.


حضور در نمایشگاه استاندارد

تقدیر از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم جهت شرکت در نمایشگاه استاندارد.


تقدیر نامه جناب آقای مهندس بهجت

تقدیر سازمان صنعت،معدن و تجارت قم از آقای مهندس بهجت به عنوان مدیر عامل سیمان نیزار قم برای افتتاح کارخانه.


تقدیر نامه جناب آقای مهندس بهجت

تقدیر شرکت اندیشه پژوهندگان ساختمان ساز به جهت حضور مدیر عامل شرکت نیزار قم در همایش معماری نوین با رویکرد معماری اسلامی ایرانی.


تندیس مدیریت انرژی

دریافت تندیس مدیریت انرژی در سال 90 از جشنواره برترینهای صنعت استان قم.

 

تندیس شرکت برتر استاندارد و جامعه

دریافت تندیس شرکت برتر نمایشگاه استاندارد و جامعه در سال 90 از طرف اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم.
 
لوح تقدیر جشنواره برترینهای صنعت
انتخاب شرکت نیزار قم به عنوان واحد برتر مدیریت انرژی در جشنواره برتینهای صنعت در سال 91.