• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

چشم انداز شرکتبیانیه چشم انداز شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار و شرکت های تابعه

شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار بر آن است تا با بهره گیری از منابع انسانی کارآمد، خلاق، و دانش مدار و با استفاده از دانش و فناوری پیشرفته و روزآمد و ارتقاء كمي و كيفي محصولات ، ضمن جلب رضایت مشتریان و سایر ذینفعان شرکت در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار حرکت نموده و با آفرینش نیازهای جدید برای مشتریان و خلق فضاهای جدید کسب و کار در سال های آتی به عنوان شرکت سرآمد و پیشرو در تولید سیمان و محصولات ساختمانی مرتبط در خاورمیانه شناخته شود . 

ارزش ها شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار و شرکت های تابعه

1. رفتار سازمانی مبتنی بر صداقت ، شایسه سالاری ، مسئولیت پذیری ، کارتیمی و انضباط 

2. توسعه همه جانبه و پایدار با رویکرد مشتری مداری و نوآوری در ایجاد ارزش 

3. توانمند سازی سازمان با استقرار نظام های پیشرفته مدیریتی ، گسترش یادگیری سازمانی ، نوآوری و بهبود مستمر 

4. ارتقا اعتماد عمومی با تامین متوازن منافع و انتظارات کلیه ذینفعان ، گسترش ایمنی و سلامت محیط کار و رعایت الزامات زیست محیطی