• شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار
  • شرکت سیمان سفید اسپندار
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار
  • شرکت سیمان سفید اسپندار

فرم ثبت شکایات


شاکی
نام مشتری : شماره : تاریخ :
تاریخ تحویل محصول : از
تا
نوع سیمان مصرفی : فله پاکتی
آدرس :
فکس :
ایمیل :
مشخصات کسی که از طرف شاکی فرم را پر میکند : تلفن ایمیل حضوری نامه پستی فکس اینترنت موارد دیگر
مشکل مواجه شده
قیمت : کیفیت سیمان : بسته بندی : حمل : برخورد پرسنل :
۱) بالاتر بودن قیمت محصول نسبت به رقبا
۲) نوسان زیاد قیمت
۳) مشاهده قیمت های مختلف برای یک محصول
۴) موارد دیگر
۱) نوسان قیمت
۲) گیرش اولیه
۳) غبار زیاد
۴) وجود کلوخه
۵) رنگ سیمان
۶) دمای سیمان
۷) موارد دیگر
۱) پاره شدن کیسه ها
۲) وزن کیسه ها
۳) غبارآلود بودن کیسه ها
۴) موارد دیگر
۱) عدم تطابق وزن بار با حواله
۲) چیدمان نا مناسب
۳) وجود لبه های تیز در قسمت بار
۴) تاخیر در تحویل
۵) عدم تسلط کافی راننده در حمل و تخلیه
۶) موارد دیگر
۱) پرسنل کارخانه
۲) عاملین
۳) باربری
۴) راننده
۵) موارد دیگر
شرح مشکل مواجه شده :