مدیران و سرپرستان شرکت سیمان نیزار قم

نام و نام خانوادگیسمتآدرس پست الکترونیکی
آقای عادل روحیمدیر عاملa.rouhi@espandar.com
آقای مجید نوری سرشتمدیر مالیmajid.nouriseresht@espandar.com
آقای مسعود حیدریمدیر کارخانهmasoud.heydari@espandar.com
آقای فرشید نصیری فرمدیر تولیدfarshid.nasirifar@espandar.com
آقای امیر رجبیمدیر مکانیکamir.rajabi@espandar.com
آقای حامد شایستهمدیر فروش و بازاریابیhamed.shayesteh@espandar.com
آقای رفیع جوادی فرمدیر تدارکاتarmin.javadifar@espandar.com
آقای بهنام احمدیمدیر فنی و مهندسیbehnam.ahmadi@espandar.com
آقای حسین نمکیمدیر منابع انسانیhossein.namaki@espandar.com
آقای حسین سبب کارمدیر کنترل کیفیhosein.sababkar@espandar.com
آقای مهدی یاوری فردمدیر برق و الکترونیکmehdi.yavarifard@espandar.com
آقای مهدی باغندهسرپرست HSEmehdi.baghandeh@espandar.com
آقای غلامرضا توکلیسرپرست انبارreza.tavakoli@espandar.com
آقای محمد امیرآبادی فراهانیسرپرست معادنmohammad.amirabadi@espandar.com
آقای مرتضی خیرخواه گیلدهسرپرست سیستم ها و روش هاmorteza.kheirkhah@espandar.com
آقای محمد جلالیفنآوری اطلاعات - کارخانهm.jalali@espandar.com