مدیران و سرپرستان شرکت سیمان نیزار قم

نام و نام خانوادگیسمت
آقای عادل روحیمدیر عامل
مدیر مالی
آقای مسعود حیدریمدیر کارخانه
آقای فرشید نصیری فرمدیر تولید
آقای امیر رجبیمدیر مکانیک
آقای حامد شایستهمدیر فروش و بازاریابی
آقای غلامرضا توکلیمدیر تدارکات
آقای بهنام احمدیمدیر فنی و مهندسی
آقای حسین نمکیمدیر منابع انسانی
آقای حسین سبب کارمدیر کنترل کیفی
آقای مهدی یاوری فردمدیر برق و الکترونیک
آقای مهدی باغندهسرپرست HSE
آقای رضا شادمانسرپرست انبار
آقای محمد امیرآبادی فراهانیسرپرست معادن
آقای مرتضی خیرخواه گیلدهسرپرست سیستم ها و روش ها
آقای محمد جلالیفنآوری اطلاعات - کارخانه
جدول ایمیل مدیران و سرپرستان