مدیران و سرپرستان شرکت سیمان نیزار قم

نام و نام خانوادگیسمتآدرس پست الکترونیکی
آقای عادل روحیمدیر عاملa.rouhi@espandar.com
خانم بهناز سپهرنیامدیر مالیbehnaz.sepehrnia@espandar.com
آقای مسعود حیدریمدیر کارخانهmasoud.heydari@espandar.com
آقای سعید نظریمدیر تولیدsaeid.nazari@espandar.com
آقای حمیدرضا زیودارمدیر مکانیکhamid.zivdar@espandar.com
آقای حامد شایستهمدیر فروش و بازاریابیhamed.shayesteh@espandar.com
آقای غلامرضا توکلیمدیر تدارکاتreza.tavakoli@espandar.com
آقای مهدی آزادواریمدیر فنی و مهندسیmahdi.azadvari@espandar.com
آقای حسین نمکیمدیر منابع انسانیhossein.namaki@espandar.com
آقای سعید جلیلیانمدیر کنترل کیفیsaeid.jalilian@espandar.com
آقای مهدی یاوری فردمدیر برق و الکترونیکmehdi.yavarifard@espandar.com
آقای مهدی باغندهمدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیستmehdi.baghandeh@espandar.com
آقای روح اله محمودیرئیس انبارهاrohollah.mahmoodi@espandar.com
آقای محمد امیرآبادی فراهانیمدیر معادنmohammad.amirabadi@espandar.com
آقای مرتضی خیرخواه گیلدهرئیس سیستم ها و روش هاmorteza.kheirkhah@espandar.com
آقای محمد جلالیسرپرست فنآوری اطلاعات - کارخانهm.jalali@espandar.com